Våra tjänster

Pumpservice

Vi är en komplett leverantör för installation, försäljning, projektering, service och reparation av de flesta idag förekommande fabrikaten. Genom att ta med verkstaden till kunden så kan vi erbjuda snabbare och enklare service till våra kunder. Det är endast i undantagsfall som vi tar med serviceobjektet till vår fasta verkstad. På detta sätt minimerar vi väntetider, minimerar stilleståndstiden, har snabbare leveranser och på längre sikt även mer kostnadseffektiva lösningar.
Vi utför service, installation och reparation på bl. a följande:

Kvarnpumpar - Tryckstegringspumpar - Cirkulationspumpar

Djupbrunnspumpar - Färskvattenpumpar - Hetvattentvättar

Högtrycksaggregat -Specialpumpar för Industri

Djupvattenpumpar

Ofta kallat sänkpump då de är avsedda att sänkas ner i borrhål. Avsedda för färskvatten till hushåll, villor och lantbruk.

Vi tillhandahåller pumpar och kompletta pump-paket från 3" till 10" i storlek.

Entreprenadpumpar

Små smidiga länspumpar för entreprenadbruk med Q-max flöde upp till 310 liter per minut..
 Dessa klarar kontinuerlig torrkörning och har inbyggda motorskydd.
​​​​​​​Lämpliga vid tex byggen där minimal skötsel krävs.

Byggpumpar

Dränkbara pumpar som lämpar sig väl för vatten som kan innehålla partiklar, sand och liknande sediment.
Flöden upp till 700 liter per minut.

Tryckstegringspumpar

Dessa används där man har bra förhållande på sugsidan samt som tryckhöjare.
Finns i modeller från 40 liter per minut upp till ca 600 liter per minut.

Centrifugalpumpar

Horisontellt monterade pump och motorblock. Brett användningsområde såsom vattenförsörjning, vätsketransport, tryckhöjningssystem, bevattningssystem mm.

Jetpumpar

Självsugande Jeppumpar är otroligt flexibla och återfinns allt som oftast på pumpautomater för villabruk och liknande applikationer. Tål kontinuerlig drift och har mycket lång livslängd.