Släcksystem

Ett fordonssprinklersystem arbetar med vätska under högt tryck för att bilda vattendimma. Det finns också varianter med både pulver och CO2.

Dessa system är oftast små kompakta och tar väldigt liten plats vilket gör placering mer flexibelt.
Systemen består av två huvudkomponenter. Detektionsdelen och distributionsdelen. Detektordelen kan vara av olika typer såsom elektrisk eller via mekanik. Systemen övervakas av en central och styr larmdon och blixtljus. Mibra är certifierade för service och reparation av både Forrex och Fogmaker fordonssprinkler.

 

Vi är certifierad installationsfirma för Fogmaker fordonssprinkler system som arbetar under högt tryck där vi skapar vattendimma som kyler och kväver otroligt effektivt. 
Systemen är enkla och robusta för att kunna installeras på allehanda olika applikationer. Vi bygger system i allehanda olika maskiner såsom bussar, Lastbilar, Lastmaskiner osv.
Pris lämnas på begäran  info@mibra.se

Fogmakers system är enkelt att installera och kräver minimalt med teknik för att fungera.

Även helt strömlösa system fungerar fortfarande och systemet utlöses helt på mekanisk väg genom att detektorslangen brinner av och då löser systemet ut.

Även automatik och mekanik kan kompletteras för extern påverkan.

Systemen är fullt påbyggbara för större installationer och/eller stora skyddande ytor. Systemen är helt lägesoberoende vilket gör placeringen enkel och systemen väldigt säkra.


Mibra är även service och installationsfirma för Ansulex släcksystem avsett för restaurangkök. Det är ett vätskebaserat system för fettbrand med både manuell och automatisk aktivering av systemet. Släcksystemet skyddar såväl matlagningsytan som fläkthuv och dess filtersystem. Systemet är godkänt av försäkringsbolag och Svensk brandmyndigheter.