Våra tjänster

Utrymningsteknik

Att hitta ut, ja det är en otroligt viktig aspekt när vi pratar utrymningsteknik.
Att kunna utrymma lokalen på ett snabbt, riskfritt och effektivt sätt är av största vikt. Här kan MIBRA erbjuda dig en komplett lösning för just ditt företag.
Vi tillhandahåller idag lösningar inom utrymning för stora och små företag.
Vi kan erbjuda service, projektering och installation av utrymningsteknik, utrymningsvägar, utrymningsövningar samt mycket mer.
Vi projekterar och monterar nödljusarmaturer, ljusbackuper, ledljus mm. 
 

Utrymningsplaner

Vi projekterar och ritar utrymningsplaner på begäran. 

Varselmarkeringar

Vi tillhandahåller, monterar och kompletterar skyltning med efterlysande varselmarkeringar såsom golvbrickor, hindermarkeringar, varningsmarkeringar  mm.

Nödljusarmaturer

Vi installerar och kompletterar fastigheter och lokaler med nödljusarmaturer. 

Återsamlingsplats

Att skylta upp sin återsamlingsplats är otroligt viktigt samt att alla förstår hur och när den skall användas.

Orienteringsritningar

Vi tar tillsammans med kunden fram orienteringsritningar samt även upprätthåller dessa.

Utbildning

Vi utbildar i utrymningsteknik för både små och stora företag där alla får träna på att följa utrymningsvägar, det regelverk som finns samt praktist prova hur det är att utrymma under dåliga förhållanden.